Studiedag 2018

 De voorbereidingen voor de studiedag 2018 zijn in volle gang. Zoals altijd een mooi programma met stevige masterclasses. Het thema van dit jaar is:

Spoedhulp Jeugd en de kracht van het informele netwerk!

29 januari 2018, Antropia Zeist

 

Ieder kind wil het liefste opgroeien in een gewoon thuis, een gewoon leven, zo betoogde Ter Horst al in 1977 in zijn handreiking Herstel van het gewone leven. En dat is voor elke opvoeder ongetwijfeld niet anders.

Een crisis in dat gewone leven verdient om die reden snelle en vakkundige aandacht om aanknopingspunten te vinden om het gewone te herstellen en waar het maar kan een uithuisplaatsing te voorkomen of althans te bekorten. Het is evident dat niet alleen formele hulpverleners hier aan zet zijn maar dat de hulp van het informele netwerk, het gezin en de hulpbronnen om hen heen niet gemist kunnen worden voor een duurzaam herstel.

Deze studiedag gaat over de kracht van het informele netwerk en hoe Spoedhulp Jeugd hulpverleners zich daar mee kunnen verhouden.

De aanmelding verloopt dit jaar via contactpersonen bij de lidorganisaties. Zoals aangegeven in de nieuwsbrief kunnen lidorganisaties een contactpersoon aanmelden via info(at)spoedhulpjeugd.nl. Ze ontvangen dan nadere informatie en een aanmeldformulier.

aanmelden1