De vereniging Spoedhulp Jeugd is in 2005 opgericht. Doel: de theoretische en praktische kennis over spoed en crisishulp voor jeugdigen en hun opvoeders met elkaar verbinden. De vereniging heeft veertig leden uit alle provincies en regio’s. Lid zijn instellingen uit de jeugdzorg, Jeugd GGz en zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijk beperking (LVB).

Beproefde crisisinterventies

Samen met kennisinstituten als het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research en Bureau van Montfoort, onderhoudt de vereniging de beproefde crisisinterventies Families First (FF) en Ambulante Spoedhulp (ASH). Dankzij de onderzoeken met Praktikon kan de vereniging haar leden ondersteunen in het aantonen en verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening. Ook het opleiden en regelmatig bijscholen van spoedhulpverleners die werkzaam zijn bij de leden, vindt onder auspiciën van de verenging door BAMw geaccrediteerde opleiders plaats.

Families First en Ambulante Spoedhulp

Families First (FF) en Ambulante Spoedhulp (ASH) zijn interventies die bij de jeugdige en zijn opvoeders thuis worden uitgevoerd. Ze zijn op het gehele gezin gericht en betrekken het netwerk bij het vinden van oplossingen.

 

FF is sinds de start in de databank effectieve jeugdinterventies opgenomen en is in april 2014 door de erkenningcommissie opgewaardeerd. Daarmee heeft Families First als enige ambulante crisisinterventie het predicaat ‘Goed onderbouwd met aanwijzingen van effectiviteit’.

 

ASH bestaat sinds 2006 en is geënt op werkzame onderdelen van Families First. Deze interventie is echter meer generiek in te zetten en heeft meerwaarde in situaties waarin nog veel onduidelijk is over de crisis en over de veiligheid van de gezinsleden. In 2015 is de ASH methodiekhandleiding herzien en zijn specifieke methoden voor het werken in onveilige opvoedingsituaties toegevoegd. In het najaar van 2015 zullen ervaren trainers van Spoedhulp Jeugd op verschillende plaatsen in het land gratis nascholingen verzorgen zodat alle hulpverleners over de laatste kennis beschikken.

 

Meer weten?

Ga dan naar www.spoedhulpjeugd.nl of neem contact op met Hans Tönjes, programmaleider van de vereniging, info@spoedhulpjeugd.nl.

Gluren bij de buren

‘Gluren bij de Buren’: dat is de werktitel van de nieuwste activiteit van de vereniging Spoedhulp Jeugd. De opzet is eenvoudig: leden van de vereniging organiseren een workshop rond het thema Spoedhulp Jeugd en nodigen collega’s uit om op werkbezoek te komen. Dit is een mooi voorbeeld van het expertiseplatform dat de vereniging haar leden biedt. De collega’s van Altra, Elker en Parlan zijn al aan het voorbereiden en heten jullie binnenkort welkom.

 

Webinar

Het verzamelen van gegevens is een goede gewoonte bij Spoedhulp Jeugd. Niet omdat we graag verzamelen, maar omdat de cijfers helpen onze hulpverlening te verbeteren. Met veertig leden hebben we mooi vergelijkingsmateriaal en kunnen leden ook van elkaar leren. Bovendien kunnen we verantwoording afleggen over de resultaten van Spoedhulp Jeugd. Een goede traditie is de presentatie van Praktikon, onze huisonderzoeker. Dit jaar gaan we dat met een Webinar doen! Houd de website en nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Dáárom Spoedhulp Jeugd

 

1

2

3

4

5

6

7

8