Blikken van buiten

Op de studiedag van de vereniging Spoedhulp Jeugd waren niet alleen jeugdhulpverleners aanwezig. Er waren ook professionals uit andere sectoren. Wat viel hen op? En wat zijn hun tips?

‘Ga bloggen!

Jolanda van der Meer, werkt bij Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP)

‘We moeten ontzuilen

“Deze studiedag was voor mij een kijkje in de keuken van de specialisten. Ik heb gezien hoe belangrijk het is om je persoonlijkheid mee te nemen in gesprekken. Maar ook heb ik geleerd dat je meer uit mensen haalt door niet gelijk te reageren, door niet alles te benoemen. Maar bovenal heb ik gezien hoe belangrijk het is dat hulpinstellingen elkaar weten te vinden. Soms lijkt het alsof iedereen zich terugtrekt en niet buiten zijn eigen organisatie denkt. Daar valt nog een slag te maken. De samenwerking tussen hulpverleners onderling is nog niet optimaal. Ik pleit voor ontzuiling van de hulpverlening. Spreek dezelfde taal en maak gebruik van elkaars netwerk, en van het netwerk van de cliënt.”

‘Stap uit wij-zij patroon’

“Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige werk ik onder meer bij de crisisdienst. Daar zie je alles wat binnenkomt. Op deze dag zie en hoor ik heel veel overlap tussen het werk van de Spoedhulp Jeugd en de crisisdienst van de GGz. Het is goed om te kijken waar we elkaar kunnen vinden en uit het wij-zij patroon te stappen. Dat de Jeugd GGz en Spoedhulp Jeugd elkaar slecht weten te vinden is geen onwil, maar onmacht. Volle agenda’s. Bureaucratie. Financieringsmodellen. Daar kan je overheen springen. In Emmen hebben we een informeel consultatieteam. Daarin zitten jeugdhulpverlening, verslavingszorg, jeugdpsychiatrie, leerplichtambtenaar, de jeugdagent en diverse middelbare scholen. In een overleg van twee uur maak je dan meer vorderingen dan formeel in twee weken. Het kan dus wel.”

Ineke Hartsuiker, werkt bij GGz Drenthe

“Zelf werk ik in de psychiatrie, aan de onderzoeks- en beleidskant. Het is interessant om te horen hoe mensen die professioneel werken mét de geestelijke gezondheidszorg - en niet ín de GGz - oordelen over psychiatrische problemen. Vooral de discussie over het wel of niet de GGz inschakelen was leerzaam. Veel mensen uit het publiek gaven aan dat ze moeite hadden om bij de Jeugd GGz aan de bel te trekken. Dat baart mij zorgen. Meer externen uitnodigen op studiedagen en congressen, dat kan dit probleem wellicht ondervangen. Zo kunnen ook zij hun kennis delen. Mijn tip om het imago van de jeugdzorg wat positiever te maken: ga bloggen. Bijvoorbeeld voor het Kenniscentrum, waar iedereen een persoonlijke blog heeft! Laat als tegenreactie op de negatieve incidenten en verhalen de mensen aan het woord die met hun poten in de klei staan. Zij kunnen de mooie en positieve verhalen vertellen.”

Dave Wilbers, werkt bij De La Salle

 

1

2

3

4

5

6

7

8