Haastige spoed vraagt vakkennis

En nu de praktijk

‘Niet op één hoop gooien’

“Eigenlijk zien wij veel psychiatrische problemen voorbij komen in de praktijk. Ik herken veel in het verhaal van Frits Boer. Maar er zijn zeker eye-openers, die ik morgen al nodig kan hebben. Bij conversie dacht ik: dat is niet van ons. Maar dat is het dus wel. Het onderscheid tussen schoolweigering en spijbelen vind ik ook waardevol. Je kunt het niet op één hoop gooien.”

Henk van Tilburg, Entréa

‘Kritischer over eigen handelen’

“Wij schakelen regelmatig de GGz in. Maar je kunt je afvragen of dat terecht is. Durven we zelf geen beslissing te nemen? Hebben we te kampen met handelingsverlegenheid? Wij moeten beter nadenken wanneer we de GGz moeten inschakelen en kritischer zijn op ons eigen handelen. Meer kennis leidt tot een betere afweging.”

Petra Crombach, Xonar

‘Meer samenwerken’

“Constateren wij schoolverzuim, dan handelen wij vanuit onze pedagogische achtergrond. Terwijl schoolverzuim ook een psychiatrisch probleem kan zijn. De GGz gaat over crisis in gemoedsrust. Wij over crisis in opvoedingssituatie en veiligheid in het gezin. Dat is breder. Wij zouden de GGz meer moeten inschakelen. Meer moeten samenwerken. Elkaar kennen. Daar liggen kansen om kinderen beter te helpen.”

Femke van Krimpen, Oosterpoort

‘Regionaal organiseren’

“In de toekomst zullen wij steeds meer samenwerken met de GGz. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in hoe zij denken en hoe wij in het werk staan. Jeugdzorg denkt oplossingsgericht, GGz meer probleemgericht. Je zult elkaar ergens in het midden vinden. Jammer dat hier geen mensen van de GGz zijn. Maar dat moeten we dan maar regionaal organiseren.”

John Ansems, Lijn5

 

1

2

3

4

5

6

7

8