Spoedhulp Jeugd 2018

Spoedhulp Jeugd en de kracht van het informele netwerk…

In de jaren 80 van de vorige eeuw verscheen ‘Het herstel van het gewone leven’ van de orthopedagoog Wim ter Horst. Destijds verplichte kost tijdens mijn opleiding aan de Sociale Academie en uitgegroeid tot een standaardwerk dat zelfs veertig jaar later nog zeggingskracht heeft.
Uiteraard is er intussen nieuw jargon en nieuwe kennis ontstaan. Over eigen kracht, het informele en formele netwerk en in goed Nederlands ‘wrap around’ en ‘community support’. Het uitgangspunt is echter onveranderd: een kind groeit het liefste thuis op en ouders willen het liefst dat hun kind thuis opgroeit. Zo simpel is dat…

…en zo ingewikkeld is dat soms! De collega’s van Spoedhulp Jeugd, werkzaam bij zo’n dertig jeugdhulporganisaties zien jaarlijks ruim 3.000 keer dat door allerlei omstandigheden de spanningen in een opvoedsituatie zo oplopen dat van gewoon en veilig leven geen sprake meer is. Zij zien dan ook dat de eigen kracht is uitgeput, de gewone oplossingen op zijn en steun en hulp uit de omgeving niet meer vanzelfsprekend is.

Spoedhulp Jeugd is een vak apart, de collega’s zijn er vlug, ze hebben oog voor de veiligheid, zijn vakkundig en versterkend. De spoedhulpverleners zien in het merendeel van de cases waar een uithuisplaatsing dreigt, deze te voorkomen, het conflict en de crisis te verminderen en de veiligheid te herstellen. Maar ze zijn er ook maar kort en zijn zich bewust dat na hun interventies vaak meer nodig is om het oplossend vermogen verder uit te bouwen. Ze weten dat de kans op langdurend succes voor het gezin met hulp en steun uit hun omgeving, hun netwerk veel groter wordt.

De studiedag van de Vereniging Spoedhulp Jeugd gaat dit keer over Spoedhulp Jeugd en de kracht van het informele netwerk. Over het samenspel tussen professionele hulpverleners en familieleden, buren, de leraar, pastor of voetbalvriend. Soms na elkaar, soms samen optrekkend en soms incidenteel terugkerend wanneer er weer even een duwtje nodig is. Overtuigd van de noodzaak om niet het ene te doen en te denken dat je het andere dan kunt laten.

Ik vind dat er in het maatschappelijke en politieke debat soms wat te lichtvaardig wordt gedacht over eigen kracht en steun uit het netwerk. De ‘civil society’ en de keukentafel als Haarlemmerolie en vervanger van gespecialiseerde hulp? Was het maar zo eenvoudig. Dan zou het aantal Spoedhulp Jeugd-cases drie jaar na de transitie in 2015 niet nog steeds stijgen.

Spoedhulp Jeugd en de kracht van het informele netwerk. Twee noodzakelijke ingrediënten voor het herstel van het gewone leven…

Hans Tönjes
Programmaleider Vereniging Spoedhulp Jeugd

Colofon

Dit e-zine is een uitgave van de Vereniging Spoedhulp Jeugd en bevat de opbrengsten van de Studiedag ‘De kracht van informele netwerken’, van 29 januari 2018 in Antropia (Driebergen).
De journalistieke productie van dit e-zine is verzorgd door een mediateam van Magazine on the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Saskia Ridder en Eric Went
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos

Logo-MotS-animatie