Spoedhulp Jeugd 2018

Spoedhulp Jeugd

De vereniging Spoedhulp Jeugd verbindt de theoretische en praktische kennis over spoed en crisishulp voor jeugdigen en hun opvoeders. 34 instellingen uit de jeugdzorg, Jeugd-GGz en zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijk beperking (LVB) zijn lid. Daarmee zijn alle provincies en regio’s binnen de vereniging vertegenwoordigd.

Samen met kennisinstituten als het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research en Bureau van Montfoort onderhoudt de vereniging de beproefde crisisinterventies Families First (FF) en Ambulante Spoedhulp (ASH). Dankzij de onderzoeken door Praktikon kan de verenging haar leden ondersteunen in het aantonen en verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening.
Ook het opleiden en regelmatig bijscholen van spoedhulpverleners die werkzaam zijn bij de leden vindt onder auspiciën van de verenging door geaccrediteerde opleiders plaats.

FF en ASH

FF en ASH zijn interventies die bij de jeugdige en opvoeders thuis worden uitgevoerd. Ze zijn op het gehele gezin gericht en betrekken het netwerk bij het vinden van oplossingen. Families First is sinds de start in de databank effectieve jeugdinterventies opgenomen en is de enige ambulante crisisinterventie met het predicaat goed onderbouwd.
Ambulante Spoedhulp is geënt op werkzame onderdelen van Families First. Deze interventie is echter meer generiek in te zetten en heeft meerwaarde in situaties waarin nog veel onduidelijk is over de crisis en over de veiligheid van de gezinsleden.

Spoedhulp in beeld

De leden van de vereniging beschikken over een moderne kwaliteitsmonitor. Zo kunnen ze bijsturen en de trends volgen. Zo zien we drie jaar na de transitie het aantal cases ASH nog steeds stijgen en het aantal intensieve FF trajecten licht dalen.

Tabel: aantallen gezinnen op basis extrapolatie onderzoekgegevens.

Ook over het resultaat uitgedrukt in het opheffen van de crisis en het voorkomen van uithuisplaatsingen wordt elk half jaar gerapporteerd.

Tabel: opheffen crisis (ASH) en voorkomen uithuisplaatsingen (FF) in procenten. (Verenigingsnorm 80%)

Meer weten over de vereniging? Ga dan naar www.spoedhulpjeugd.nl of neem contact op met Hans Tönjes, programmaleider van de vereniging, info@spoedhulpjeugd.nl.