Spoedhulp Jeugd 2018

Garage2020 wil jeugdhulp overbodig maken

Vijf technologische hulpmiddelen

Spoedhulpverleners zijn actiegericht, stellen de ‘gebruiker’ centraal en werken volgens een dynamisch constructief proces. “Eigenlijk zijn het net design thinkers”, stelt Gabriela Aguirrezabal van Garage2020. “Maar dat weten ze zelf nog niet.”

Altijd dynamisch

Gabriela Aguirrezabal is design thinker bij de Amsterdamse vestiging van Garage2020. Zij ziet in haar manier van werken veel paralellen met hoe spoedhulpverleners te werk gaan. “Zo is bij spoedhulpverlening een probleem nooit statisch, maar altijd een dynamisch constructief proces. Oplossingen vragen om een sterke actie-georiënteerdheid. Vaak is dat een kwestie van snel iets testen, om zo risico’s te verminderen.” Kortom: spoedhulpverleners zijn net design thinkers. “Alleen weten ze dat zelf nog niet”, stelt Aguirrezabal.

Inmiddels zijn vijf garages in Nederland in multidisciplinaire teams zo’n anderhalf jaar bezig om nieuwe oplossingen te bedenken voor problemen in de jeugdhulp. Het uiteindelijke doel: jeugdhulp overbodig maken.

Wat levert dat zoal op? Vijf technologische wapenfeiten van Garage2020 Amsterdam uitgelicht.

Yuno is een training te volgen via een device Spice en een speciale app. Spice kan dragen aan je broekriem of bh-bandje. Het apparaatje geeft realtime biofeedback, gebaseerd op signalen die jouw lichaam afgeeft. Zit je ademhaling te hoog? Dat duidt erop dat je gespannen bent. In dat geval geeft Yuno als waarschuwing een trillertje af. Zo helpt de applicatie jou om verhoogde stress op tijd te detecteren. Handig voor zowel pedagogisch medewerkers als voor cliënten.
In hoeverre oefent een fijne thuiskomst invloed uit op je stemming? In Happy Hall leggen gezinsleden hun stemming van de dag vast op een bord in de hal. Zo staan zij even stil bij hun thuiskomst. Doel van Happy Hall: positieve verbindingen tussen gezinsleden versterken, beginnend in de ‘overgangsruimte’ tussen het publieke en het private domein. Happy Hall is in een prototype op kleine schaal getest en is nu klaar voor de volgende ontwikkelstap.
Zijn er door middel van datacombinaties en data-analyse patronen zichtbaar die leiden tot uithuisplaatsingen? Dat onderzoekt de gemeente Amsterdam samen met Garage2020. Doel: met de inzichten van het dashboard van Kind Veilig Thuis kunnen de verschillende partners in de jeugdzorgketen de ondersteuning misschien anders inrichten zodat uithuisplaatsingen (zoveel mogelijk) voorkomen kan worden.
Street Temptations is een virtual reality project voor jongeren in een gesloten jeugdhulp setting. Doel: op een veilige manier oefenen met situaties op straat. Met name op situaties waarin zij in een split second een keuze moeten maken. De eerste film over groepsdruk is al gemaakt. Na het bekijken van de film kan het onderwerp worden nabesproken. Zo krijgen de jongere en de pedagogisch medewerker aanknopingspunten voor verdere behandeling.
De G-moji app is gericht op het verbeteren van je gezondheid. De app verzamelt passieve data (waar je bent, hoe vaak je op je telefoon kijkt, welke apps je gebruikt, etc.) en actieve data (hoe je je voelt, hoe het contact met iemand was, etc.) en geeft op basis hiervan suggesties. Door te kijken naar het contact met je sociale netwerk, krijg je ook ideeën aangereikt hoe je het contact met mensen in jouw netwerk kunt verbeteren.

Yuno is een training te volgen via een device Spice en een speciale app. Spice kan dragen aan je broekriem of bh-bandje. Het apparaatje geeft realtime biofeedback, gebaseerd op signalen die jouw lichaam afgeeft. Zit je ademhaling te hoog? Dat duidt erop dat je gespannen bent. In dat geval geeft Yuno als waarschuwing een trillertje af. Zo helpt de applicatie jou om verhoogde stress op tijd te detecteren. Handig voor zowel pedagogisch medewerkers als voor cliënten.

In hoeverre oefent een fijne thuiskomst invloed uit op je stemming? In Happy Hall leggen gezinsleden hun stemming van de dag vast op een bord in de hal. Zo staan zij even stil bij hun thuiskomst. Doel van Happy Hall: positieve verbindingen tussen gezinsleden versterken, beginnend in de ‘overgangsruimte’ tussen het publieke en het private domein. Happy Hall is in een prototype op kleine schaal getest en is nu klaar voor de volgende ontwikkelstap.

Zijn er door middel van datacombinaties en data-analyse patronen zichtbaar die leiden tot uithuisplaatsingen? Dat onderzoekt de gemeente Amsterdam samen met Garage2020. Doel: met de inzichten van het dashboard van Kind Veilig Thuis kunnen de verschillende partners in de jeugdzorgketen de ondersteuning misschien anders inrichten zodat uithuisplaatsingen (zoveel mogelijk) voorkomen kan worden.

Street Temptations is een virtual reality project voor jongeren in een gesloten jeugdhulp setting. Doel: op een veilige manier oefenen met situaties op straat. Met name op situaties waarin zij in een split second een keuze moeten maken. De eerste film over groepsdruk is al gemaakt. Na het bekijken van de film kan het onderwerp worden nabesproken. Zo krijgen de jongere en de pedagogisch medewerker aanknopingspunten voor verdere behandeling.

De G-moji app is gericht op het verbeteren van je gezondheid. De app verzamelt passieve data (waar je bent, hoe vaak je op je telefoon kijkt, welke apps je gebruikt, etc.) en actieve data (hoe je je voelt, hoe het contact met iemand was, etc.) en geeft op basis hiervan suggesties. Door te kijken naar het contact met je sociale netwerk, krijg je ook ideeën aangereikt hoe je het contact met mensen in jouw netwerk kunt verbeteren.

Tien minuten, elf ideeën

Hoe kunnen we technologie inzetten om de kracht van het informele netwerk te vergroten? Stel die vraag aan honderd Spoedhulp Jeugd-hulpverleners en geef ze maximaal tien minuten de tijd om ‘los’ te gaan als design thinkers. Dan zijn dit de eerste, ruwe voorstellen: van Real Time SIMS tot Tinder voor hulpbehoeftigen.

1.

Vraaggestuurde Gezinsapp

Doel: de gebruiker kan zelf naar een oplossing zoeken, en nodigt indien nodig anderen in het netwerk uit om mee te denken. Wordt het onveilig? Dan krijgt de hulpverlener direct een signaaltje.

2.

Doelen pop-up

Hoe werk jij aan je eigen doelen? Elke dag krijg je feedback, in de vorm van een pop-up. Met een smiley als je goed bezig bent. Ook jouw gezinsleden krijgen de updates te zien. Zodat zij kunnen meeleven.

3.

Tinder voor hulpbehoevenden

Iemand die hulp nodig heeft, kan een profiel aanmaken en vragen stellen: ‘Hoe is het om gescheiden te zijn?’ of ‘Hoe ga je om met een gedragsoverschrijdend kind?’ Is er iemand met vergelijkbare ervaringen in jouw buurt? Dan heb je een match. Even swipen en het contact kan gelegd worden.

4.

Real time SIMS 2020

Dromen lukt vaak niet meer. Maar dat kan wel met Real Time SIMS 2020. Alles kan, alles mag. De cliënt, de vader, de leerkracht: iedereen krijgt een profiel. Vanaf de start zijn er levels te slechten. Daarbij staat veiligheid centraal.

5.

Vertaalapp

Stel: je krijgt te maken met een situatie waarin je de taal van de betrokkenen niet spreekt. De Vertaalapp doet dan wonderen. Je ziet een wereldbol, tikt op een land en krijgt er de taal meteen bij. Rechtsreeks, via een subtiel oortje. Zodat je meteen kunt reageren.

6.

Gezins-tamagotchi

Kom je thuis, dan check je in bij de Gezins-tamagotchi. Die is er om afspraken mee te maken. Daarnaast krijgt iedereen een eigen exemplaar. Om zorgen mee te delen, complimenten te ontvangen. Heeft iemand te veel zorgen, dan volgt een alarm en is er gezinsberaad nodig.

7.

Game of Live

Vergelijkbaar met spellen als SIMS of Minecraft, kan je in je eigen level bouwen aan je leven in ‘game of Live’. Hoe beter het gaat, hoe meer mensen je in jouw netwerk verzamelt.

8.

Dossier-app

De client, de ouders, hulpverleners en de JIM: allemaal hebben ze profijt van de dossier-app. Met daarin alle hulpverlenersplannen, alle netwerkcontacten en alle overige relevante informatie. Zo blijft iedereen betrokken en op de hoogte.

9.

Netwerkhologram

Hoe groot is de afstand van die ene oom, tante of voetbalcoach tot een cliënt? Een hologram brengt dat precies in beeld. Het netwerk rondom iemand wordt zo bijna voelbaar gemaakt.

10.

Rollenspelpop

Een pop die ruzie kan maken, waarmee je een goed gesprek kan voeren: dat zou handig zijn. Met een stressmeter en een temperatuurmeter erop. En een geheugen. Dus hij onthoudt alles.

11.

3-D training

Stel: we programmeren allerlei opvoedsituaties in de software van een VR-bril. En gaan dan met ouders oefenen. Met tips en tricks, en uiteraard met evaluatiemomenten.

Reacties

5_reactie_Johan

‘Techniek = tijdwinst’

‘Ik denk dat we veel meer kunnen profiteren van techniek in ons werk. Zo zie ik bijvoorbeeld een digitaal netwerkplaatje voor me, dat ouders en andere betrokkenen samen rondom en met een cliënt kunnen maken. En dus ook heel eenvoudig kunnen aanvullen. Niet te abstract. Maar lekker concreet, zodat iedereen het idee ook snapt. En verder denk ik dat we vooral gebaat zijn bij techniek die tijd voor ons kan winnen. We moeten vooral bij een crisis snel handelen. Alles wat ons kan helpen om dat beter te doen, is welkom.”

Johan van Trijp, Juzt

5_reactie_Bobby

‘Verslagen digitaal’

‘Ik vind het nuttig om na te denken over de vraag wat techniek voor ons kan betekenen. Want zeg nou zelf: iedereen heeft een smartphone, wifi en gebruikt WhatsApp. Techniek zit al volop in ons dagelijkse bestaan. Ik zou vooral behoefte hebben aan een app die verslagen meteen digitaliseert, en die deze verslagen dan automatisch naar de juiste personen stuurt. Dan hebben wij minder administratief gedoe, en is iedereen even goed op de hoogte. Bovendien kunnen we ons overige werk dan sneller doen.”

Bobby van Haalen, Youké