“Ik loop er tegen aan dat de collega’s van het CJG van goede wil zijn, maar slechts een korte training of cursus over jeugdzorg hebben gehad. Ze kunnen daardoor minder goed situaties inschatten en laten zich te veel lei­den door de ver­ha­len van de ou­ders. Het is de kunst om juist het kind cen­traal te stel­len, ze­ker wan­neer het on­vei­lig is of cri­sis dreigt. En daar dan vlug en vakkundig naar te handelen."

Janine F. Stuurwold, medewerker Spoedhulp Jeugd, NOVO:
Janine F. Stuurwold, medewerker Spoedhulp Jeugd, NOVO: “Ik loop er regelmatig tegenaan ...