Daarom Spoedhulp Jeugd

De vereniging Spoedhulp Jeugd is tien jaar geleden opgericht met als doel om de theoretische en praktische kennis over spoed- en crisishulp voor jeugdigen en hun opvoeders te verbinden.

Er zijn 38 instellingen lid, afkomstig uit zowel de jeugdzorg en Jeugd-GGz als uit de zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijk beperking (LVB). Ook zijn alle provincies en regio’s binnen de vereniging vertegenwoordigd.

Beproefde interventies

Samen met kennisinstituten als het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research en Bureau van Montfoort ontwikkelt de vereniging de beproefde crisisinterventies Families First (FF) en Ambulante Spoedhulp (ASH) verder. Dankzij de onderzoeken die samen met Praktikon worden uitgevoerd, kan de vereniging haar leden ondersteunen in het aantonen en verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening.

Ook worden spoedhulpverleners die werkzaam zijn bij de leden, opgeleid en regelmatig bijgeschoold door SKJ-geaccrediteerde opleiders onder auspiciën van de vereniging. SKJ is het kwaliteitsregister voor hulpverleners in de jeugdzorg.

Families First (FF) en Ambulante Spoedhulp (ASH)

FF en ASH zijn interventies die bij de jeugdigen en hun opvoeders thuis worden uitgevoerd. Ze zijn gericht op het gehele gezin en betrekken het netwerk van het gezin bij het vinden van oplossingen. Families First is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies en is de enige ambulante crisisinterventie met het predicaat ‘goed onderbouwd’.

Ambulante Spoedhulp is geënt op werkzame onderdelen van Families First. Deze interventie is echter generieker in te zetten en heeft meerwaarde in situaties waarin nog veel onduidelijk is over de crisis en over de veiligheid van de gezinsleden.

Spoedhulp in beeld

De leden van de vereniging beschikken over een moderne kwaliteitsmonitor waarmee ze kunnen bijsturen en de trends volgen. Zo zagen we in de aanloop naar de transitie een scherpe daling van het aantal aanmeldingen bij FF en ASH, en daarna, vanaf juli 2015, een nog scherpere toename bij ASH.

Tabel: aantal gezinnen dat langer dan 48 uur ambulante interventie heeft gehad (op basis extrapolatie onderzoekgegevens)

Verbinding met wijkteams

De modulaire opbouw van Ambulante Spoedhulp maakt samenwerking met de wijkteams heel goed mogelijk. De zoeklichtfunctie kan wijkteams helpen om de ernst van de crisis en mogelijke problemen met veiligheid snel in kaart te brengen. Specialistische spoedhulpverleners kunnen vervolgens heel gericht worden ingezet wanneer het gezin dit nodig heeft, waarna ze zich weer terugtrekken zodra het gezin met het wijkteam verder kan. Spoedhulp Jeugd is een kwestie van samen aanpakken!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vereniging? Ga dan naar www.spoedhulpjeugd.nl of neem contact op met Hans Tönjes, programmaleider van de vereniging, info@spoedhulpjeugd.nl.

Verbinden en versterken - 2016