Spoed4Jeugd

 

In 2012 is de toeleiding naar spoedeisende jeugdhulpverlening in Friesland samengebracht naar één meldpunt. Verschillende zorgaanbieders en (destijds) Bureau Jeugdzorg hebben hun individuele voordeuren voor spoedeisende hulp gesloten en gezamenlijk één meldpunt geopend.

Anno 2015 zien we dat in meerdere provincies soortgelijke initiatieven zijn genomen om de spoed en crisishulp voor kinderen en hun opvoeders vlug, vakkundig en veilig te garanderen.

Spoed4Jeugd biedt zelf geen hulpverlening, maar is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders. Het doel van Spoed4Jeugd is om middels één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Mensen die in een crisissituatie zitten hoeven niet meer zelf op zoek te gaan, maar kunnen via Spoed4Jeugd erop rekenen dat ze zo snel mogelijk worden geholpen.

Naast jeugdigen en opvoeders weten ook de hulpverleners die gezinnen in nood vaak als eerste ontmoeten Spoed4Jeugd te vinden. Met het bellen van een centraal nummer weten medewerkers van Wijkteams, Veilig Thuis maar ook huisartsen en buurtwerkers zich verzekerd van de ondersteuning door specialisten in Spoedhulp voor Jeugd.

Hierdoor is de juiste hulp snel beschikbaar en kan erger voorkomen worden. Soms is even meekijken of een advies aan de werker in de eerste lijn voldoende. Maar zo nodig zijn de spoedhulpverleners van jeugd en opvoeding, de geestelijke gezondheidszorg of de experts op het gebied van jongeren met een verstandelijk beperking nog dezelfde dag bij het gezin thuis.

 

Meer informatie over Spoed4Jeugd:

Spoed4Jeugd al meer dan twee jaar succesvol

Artikel S4J

Organisatieplan Spoed4Jeugd publiek

brochure_jeugdhulp_crisissituaties_web

Proces Spoed4Jeugd 2.0 – 16 november 2013

Evaluatie Spoed4Jeugd definitief