Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp is een kortdurende, intensieve, activerende hulpverleningsvorm. De hulp wordt in de woonsituatie ingezet bij crisis en spoedeisende situaties in de opvoedingssituatie. De hulpverlener kan vaak al binnen een paar uur bij het gezin zijn. Soms kan het gezin na een dag weer zelf verder, soms is het ook nodig om nadat het Ambulante Spoedhulp traject is afgerond vervolghulp in te zetten. Natuurlijk helpt de hulpverlener met het regelen van die hulp.

Ambulante Spoedhulp is een hulpvorm die de problematiek verkent en ordent, gezinsleden structuur en veiligheid biedt, het sociaal netwerk van het gezin activeert, het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden vergroot en de regie in het gezin herstelt, al dan niet in combinatie met toeleiding naar aanvullende (intensieve) hulpverlening.

Doelgroep

 • Ambulante Spoedhulp biedt hulp aan jeugdigen en hun opvoeders: 
  het betreft jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Ook jeugdigen van 6 tot 23 jaar uit de LVG-sector horen tot de doelgroep;
 • Waarbij sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie.

Indicaties 
Op basis van deze doelgroep zijn de volgende indicaties geformuleerd:

 • Jeugdigen van 0 tot 18 jaar (6 tot 23 jaar voor de LVG-sector);
 • Waarbij sprake is van crisis en/of een spoedeisende situatie;
 • Het aangemelde gezin bestaat uit minimaal één verzorgende ouder/opvoeder en één kind;
 • De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige bedreigd is;
 • Tenminste één ouder is bereid aan de hulp mee te werken en binnen 24 uur een spoedhulpwerker te ontmoeten.

Doelen 
Ambulante Spoedhulp richt zich op de het bereiken van de volgende algemene doelen:

 • Veiligheid en basisroutines (eten, slapen, naar school/werk gaan) van jeugdige en ouders zijn voldoende hersteld en er is gewerkt aan urgente korte termijn doelen (dit vindt plaats middels crisisinterventie);
 • De problematiek, risicofactoren, krachten/kansen en wensen en verwachtingen van jeugdige en ouders zijn verkend en geordend (dit vindt plaats middels analyse en ordening van de problematiek);
 • Samen met jeugdige en ouders is vastgesteld wat er aan de hand is en wat er nog nodig is (dit vindt plaats middels formulering van een advies);
 • Waar vervolghulp gewenst/nodig blijkt heeft overdracht naar vervolghulp plaats gevonden (dit vindt plaats middels toeleiding naar vervolghulp).

Methodiekhandleiding

Ambulante Spoedhulp wordt uitgevoerd door gecertificeerde HBO+ spoedhulpverleners die werkzaam zijn bij leden van deze vereniging. De herziene handleiding (april 2015) wordt op verzoek aan leden toegestuurd.