Evaluatie kwaliteitstoetsing FF en ASH

Families First en Ambulante Spoedhulp zijn al vanaf hun eerste introductie onderwerp van onderzoek en evaluatie. Door middel van het systematisch invullen van een aantal items worden een aantal kritieke factoren gevolgd. 

Onze partner Praktikon verzorgt de evaluaties en halfjaarlijkse webinars waar de resultaten en verbeterpunten met de uitvoerende organisaties worden uitgewisseld. Deze onderzoekspraktijk heeft een mooie hoeveelheid aan gegevens (data) opgeleverd die in het kader van de evaluatie van het kwaliteitssysteem door Harm Damen, Ronald de Meyer en Marsha Phillipsen aan een metanalyse is onderworpen. 

Het Evaluatie kwaliteitstoetsing FF en ASH is op de website te vinden onder het tabblad dossiers (rechtsboven)

Onderzoeksrapportage 1e helft 2016

De onderzoeksrapportage over de 1e helft 2016 laat onveranderd en op punten zelfs nog betere resultaten voor Families First en Ambulante Spoedhulp zien. De interventies doen er echt toe voor jongeren en hun opvoeders die zijn vastgelopen.

Het aantal FF zaken blijft stabiel rond de 170 per half jaar terwijl het aantal ASH zaken ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbeld is! (Ruim 1000 per half jaar! Dit op basis van de aangeleverde data door 2/3 van de uitvoerende organisaties)

Verder zien we dat de kwaliteit van ASH steeds dichter naar FF toe groeit en zien we dat het verschil in doelgroepen minder wordt. Kennelijk is de herziening van de methodiek vorig jaar een goede investering geweest. Daarnaast zien we ook steeds vaker dat spoedhulpwerkers, zelfs wanneer zij alleen ASH uitvoeren toch voor de combinatieopleiding FF en ASH kiezen waardoor ze het beste van de twee interventies aan de gezinnen kunnen bieden.

De organisaties die meedoen aan het onderzoek hebben intussen de uitgebreide rapportage ontvangen. Voor belangstellenden is een samenvatting zonder de specifieke uitkomsten per instelling op deze website beschikbaar.

Resultaten ASH FF eerste helft 2016 definitief 

Stukken Algemene Ledenvergadering 24 november 2014

Beste leden,

Via de onderstaande links kunt u de stukken voor de ALV op 24/11/14 downloaden. Op donderdag wordt nog een financiële rapportage toegevoegd.

 1 Agenda ALV Spoedhulp 24 november 2014_

4 Verslag bestuursvergadering 13 mei 2014 def

4 Verslag bestuursvergadering 9 december 2013

4 Verslag bestuursvergadering 2 september 2014

4 Verslag bestuursvergadering 1 april 2014

4 Verslag ALV Spoedhulp 11 november 2013_concept

5a Kascontrole 2014

5b Financiele stand per 2014-11-13

Routebeschrijving Beatrixgebouw te Utrecht

Plattegrond Beatrixgebouw te Utrecht

Vooraankondiging studiedag Spoedhulp Jeugd in transitie

Op maandag 23 juni organiseert de vereniging een studiedag voor iedereen die zich bezig houdt met Spoedhulp voor Jeugd.

Tijdens deze dag zullen er tal van inleidingen, workshops en uitwisselingen plaatshebben waar uitvoerende professionals, gedragskundigen en managers kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook is het mogelijk om zelf een thema in een open space aan te snijden en in discussie te gaan met andere experts.

Aan het einde van de dag is er een speciale bijeenkomst voor bestuurders van de lidorganisaties en vertegenwoordigers van lokale overheden.  Prof. Dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Prof. Dr. Patrick Kenis, academic dean van The Antwerp Management School zullen inleidingen verzorgen over het thema Spoedhulp Jeugd in transitie. Uiteraard zijn deelnemers aan de studiedag welkom om hier als toehoorder aan te sluiten.

Noteer alvast 23 juni in je agenda en volg de ontwikkelingen op de website!