Resultaten 1e helft 2017

De resultaten voor Ambulante Spoedhulp en Families First over de eerste helft van het jaar zijn weer gepresenteerd. In de bijlage vind u een deel van de presentatie zoals die door Praktikon tijdens het webinar aan de leden werden toegelicht.

Noemenswaardig is de positieve beoordeling van deze manier van presenteren. De leden krijgen snel en eenvoudig de nodige informatie en hoeven daarvoor niet langer te reizen. Aanmelden en op tijd met je collega’s en lunch klaar zitten is genoeg!

Enkele high-lights:

ASH

 • Aantal instellingen dat in 2017 aan kwaliteitsmeting doet is nagenoeg gelijk aan 2016.
 • Hoogste aantal geholpen gezinnen 1e helft 2017 sinds begin kwaliteitsmeting.
 • Goed tot uitstekende scores op kwaliteitsaspecten. ‘Bespreking van het veiligheidsformulier’ blijft onder de grens en ‘Toereikende basisroutines’ opnieuw net boven de grens van 80%.
 • Goede totaalscore: gemiddeld genomen worden 89% van de kwaliteitsaspecten behaald.
 • Mooie uitkomsten: in 85% van de gezinnen is de crisis opgeheven. Bespreking veiligheidsformulier blijft aandachtspunt
 • Over algemeen goede scores per locatie, wel verschillen: scores tussen 73-99%.

FF

 • Hoger aantal geholpen gezinnen 1e helft 2017 dan in 2e helft 2016.
 • Goed tot uitstekende scores op veel kwaliteitsaspecten. ‘Tussenevaluatie’ lager dan in 2e helft 2016, ‘Woonsituatie’ weer onder de grens. ‘Beschikbaarheid’ blijft met 73% nog steeds onder de norm.
 • Goede totaalscore: gemiddeld genomen wordt 87% van de kwaliteitsaspecten gehaald.
 • Uitkomst net onder de norm: in 77% van de gezinnen is de crisis opgeheven. Voor het eerst sinds 2014 dalende lijn.
 • In het algemeen goede scores per locatie, wel verschillen: scores tussen 58-100% (houd bij interpretatie rekening met verschil in aantallen). Twee locaties scoren ruim onder de 80%

ASH & FF

 • Type crisis en doelgroep van ASH en FF vertonen veel overeenkomsten. ASH heeft iets meer ingrijpende gebeurtenissen, FF iets meer chronisch-meervoudige problemen.
 • Kwaliteitsaspecten ASH en FF komen nagenoeg overeen, bij beide interventies worden gemiddeld genomen kwaliteitsaspecten gehaald.
 • M.b.t. de uitkomsten behaald zowel ASH als FF de norm. ASH behaalt gemiddeld genomen vaker het doel van de interventie dan FF: 85% tov 77%.

Via deze link opent u de presentatie. Leden kunnen tegen een geringe vergoeding ook de resultaten op instellingsniveau ontvangen. Neen daarvoor contact op met Hans Tönjes

Resultaten FF en ASH 1e helft 2017