Vereniging Spoedhulp Jeugd gaat stoppen

Nadat de programmamanager Hans Tönjes in 2018 aangaf zijn taak over te willen dragen heeft het bestuur zich uitvoerig beraden op het vervolg.

Hieruit is, na een ledenraadpleging het besluit gekomen om het beheer van ASH over te dragen aan SEJN. Deze overdracht zal symbolisch plaatshebben op vrijdagmiddag 14 februari tijdens de studiedag 2020.