Studiedag 29 januari succes!

Ruim 130 collega’s bezochten de studiedag “Spoedhulp Jeugd en de kracht van het informele netwerk” en kregen een gevarieerd programma aangeboden.

magazine

Vandaag verschijnt weer een prachtig Magazine van de mensen van Magazine on the Spot! Alle deelnemers die de presentielijsten niet alleen ’s ochtends maar ook aan het einde van de dag hebben getekend ontvangen binnen 14 dagen een bewijs van deelname waarmee ze hun SKJ punten kunnen registeren!