Families First erkende jeugdinterventie

FFUpdate:

Op 14 april heeft de Erkenningscommissie Interventies Families First beoordeeld en het predikaat “Effectief volgens eerste aanwijzingen” gegeven. Hiermee is Families First een stap hoger op de zogenaamde ladder van effectieve jeugdinterventies gekomen. Tot nu toe gold Families First als een methodiek met een goede onderbouwing. Nu is daar, mede gebaseerd op de jarenlang verzamelde onderzoeksgegevens, de erkenning aanwijzingen van effectiviteit zijn bijgekomen.

Met deze erkenning is Families First voor nu en voor de toekomst de aangewezen interventie die kan worden ingezet wanneer er een crisissituatie ontstaat tijdens de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen. De hulpverlener zeer snel ter plaatse zijn en daarmee in zeer veel gevallen een uithuisplaatsing of erger voorkomen.

Onze dank gaat uit naar Drs. Mariska van der Steege van Bureau van Montfoort, Dr. Han Spanjaard van Pi research, Prof. Dr. Jan Willem Veerman van Praktikon en de groep experts van onze lidorganisaties die met elkaar hard hebben gewerkt aan de herziene beschrijving.

Eindoordeel Families First april 2014