Paul van der Linden nieuwe voorzitter bestuur

Op maandag 18 april heeft onze voorzitter Rob Hartings voor de laatste keer op zijn onnavolgbare manier de vergadering in goede banen geleid. Rob is onlangs vertrokken bij Youké Sterke Jeugd en aangetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur bij de RIBW Overijssel. In de afgelopen jaren heeft hij veel energie en tijd in de vereniging gestoken en toonde hij zich een warm pleitbezorger van kwalitatieve en innovatieve spoed en crisishulp voor jongeren en hun opvoeders. Tijdens de studiedag op 3 oktober zullen we als vereniging feestelijk afscheid van Rob nemen!

2016-04-18 16.37.48

Omdat ook de zetel van Coen Dresen vacant was en Gerrit van Engelen in juni zal afzwaaien is het bestuur met succes op zoek gegaan naar drie nieuwe bestuursleden. Met daarbij de wens om de spreiding door het land en over de sectoren voor ons landelijke vereniging te laten weerspiegelen in het bestuur.

Tijdens de ledenvergadering zijn met unanieme instemming van de leden Fawzia Nasrullah, bestuurder Youké, Gerco Schep, bestuurder Oosterpoort en Paul van der Linden, bestuurder van Vitree in het bestuur benoemd. Samen met José Schilderinck, bestuurder Ambiq en Jeroen van Oijen, bestuurder Jeugdhulp Friesland is daarmee het bestuur weer op sterkte.

Aan het einde van de vergadering benoemden de leden Paul van der Linden in de functie van voorzitter waardoor Rob, zo hij zelf verwoordde, met enige weemoed maar met een gerust hart, de voorzittershamer kon overdragen.

Rob, enorm bedankt voor al je inzet en passie voor Spoedhulp Jeugd! Paul, van harte welkom en veel succes!