Overdracht ASH aan SEJN

Het bestuur heeft na een ledenraadpleging besloten voorbereidingen te treffen om het beheer van Ambulante Spoedhulp aan SEJN over te dragen. Hierover is eerder een brief naar de besturen van ledenorganisaties gestuurd. 

Zoals al eerder bekend werd heeft het NJI in 2017 de licentie van Families First overgedragen aan Bureau van Montfoort. Dit bureau heeft intussen zelf initiatief genomen naar de organisaties die Families First nog uitvoeren. 

De leden die ASH uitvoeren zijn voor een groot gedeelte als lid van SEJN, voor de nieuwe toetreders is een overgangsregeling getroffen. 

Het onderzoek door Praktikon is voor 2020 geborgd. Voor de jaren daarna zal SEJN, als nieuwe rechtspersoon in overleg treden met de leden en voorstellen doen voor een vervolg. 

De website blijft in 2020 in de lucht en zal, na een jaar met nauwelijks updates weer geactualiseerd worden. Leden worden van harte uitgenodigd om input, wijzigingen en actualiteiten aan te leveren. Dit kan op het bekende e-mailadres.