Kwaliteitssysteem ASH 2019

Aanpassing landelijke kwaliteitsmeting ASH

Sinds jaren is ASH een stabiele interventie waarbij we keer op keer zien dat de kwaliteitsaspecten een significante invloed hebben op de behandelgetrouwheid en het opheffen van de crisissen. Bij ASH willen we in een korte tijd tot de kern doordringen tot de gezinnen en deze visie willen we graag verder doortrekken in de kwaliteitsmeting.

Op basis van empirisch onderzoek, tactische- en operationele overwegingen is een aanpassing aan de kwaliteitsmeting gedaan. De kwaliteitseisen blijven behouden, maar de achtergrondvariabelen worden ingekort. De achtergrondkenmerken ‘gezinstype’, ‘crisistype’, ‘voornaamste problematiek’ en ‘advies vervolghulp’ blijven als achtergrondkenmerken bestaan. Dit geeft de vereniging de mogelijkheid om ons te blijven profileren met deze degelijke methode en bijbehorende analyses van de doelgroep, maar ook de mogelijkheid om te professionaliseren. In de toekomst wordt de formulering van enkele kwaliteitseisen gemoderniseerd, zodat de lading gelijk blijft maar er een betere aansluiting is met de huidige toepassing van ASH.

Wat voor invloed hebben de aanpassingen op de toepassing van de vragenlijst

Per 1 april 2019 zal de nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar worden gemaakt. Deze vragenlijst heet ‘Kwaliteitsmeting ASH 2019’. Vanaf dat moment zal de oude lijst niet meer beschikbaar zijn, zodat er ook geen verwarring kan bestaan over deze lijsten. Het invullen van de vragenlijst blijft dus gelijk, enkel de keuze voor de vragenlijst wordt anders. Indien de vragenlijst in een ROM-proces is ingesteld, dan dient de applicatiebeheerder contact op te nemen met Praktikon. Hiervoor kan de applicatiebeheerder terecht bij hun vaste contactpersoon van Praktikon of mailen naar: info@bergop.net

Evaluatie

Eind 2019 volgt een evaluatie op inhoud en gebruikerservaring.