Herziene methodiekbeschrijving ASH beschikbaar

NaamloosOp de Algemene Ledenvergadering is de herziene methodiekbeschrijving gepresenteerd. Deze herziening is het resultaat van een mooie samenwerking tussen leden van de vereniging, experts op het gebied van ontwikkelingen en onderzoek en expertisebureau Van Montfoort.

Ambulante Spoedhulp kan nu nog beter aansluiten bij de wijkteams en crisisinterventieteams van de gecertificeerde instellingen. De interventies rond veiligheid zijn uitgebreid en het hoofdstuk over het informele netwerk is herzien.

De handleiding verschijnt zeer binnenkort op deze website. Voor leden die niet kan wachten: vul het contactformulier in en we sturen een exemplaar per mail.