Top-Talk Ira Helsloot Studiedag 2014

Helsloot, IraAan het einde van de studiedag vol kennisoverdracht en uitwisseling is er vast nog ruimte voor een stevige reflectie uit wellicht onverwachte hoek.

Prof. dr. Ira Helsloot houdt zich dagelijks niet zo met Spoedhulp bezig. Althans niet op het eerste gezicht. Zijn loopbaan bracht hem echter met regelmaat langs vraagstukken op het gebied van risico’s in het publieke domein. En met de transitie zal ook de Spoedhulp voor jeugdigen en hun gezin, die om redenen in een ernstige, onverwachte crisis belanden, de zorg van de lokale overheid zijn.

Leven zonder risico bestaat niet. Besturen is keuzes maken over waar middelen het beste kunnen worden ingezet.

Een bekende valkuil is de risico-regelreflex, dat wil zeggen de reflex om, vooral na incidenten, elk risico uit te sluiten. Dit leidt vaak tot disproportionele investeringen waar de primaire zorgtaak onder lijdt. Juist in crisishulpverlening zijn incidenten echter niet uit te sluiten en moet er daarom de onveiligheid bewust bestuurd worden.

Deze bijdrage gaat in op het verschijnsel van de risico-regelreflex, op andere mechanismen die tot disproportioneel beleid leiden, maar vooral op de uitdagingen voor bestuurders om met regentenmoed te besturen.