Methodiek ontwikkeling

Al meer dan tien jaar wordt in Nederland Families First (FF) als crisisinterventie voor jeugd en hun opvoeders aangeboden. Deze oorspronkelijk in Amerika ontwikkelde interventie is door het Nederlands Jeugdinstituut, PI research en Bureau van Montfoort/Collegio geschikt gemaakt voor de Nederlandse samenleving. Families First is, zoals in de naam besloten ligt een methodiek die zich niet alleen op de aangemelde jongere maar op het gehele gezin richt. Met name wanneer een uithuisplaatsing dreigt is deze methodiek uiterst effectief. Uit de onderzoeken die sinds het 2001 worden uitgevoerd blijkt dat Families First in meer dan 80% van de gevallen de uithuisplaatsing heeft kunnen voorkomen.

Om naast de sterk geprotocoleerde FF methodiek voldoende flexibiliteit en handelingsruimte te bieden bij crisisvragen waarbij uithuisplaatsing niet acuut dreigt of de vraag nog diffuus zijn is Ambulante SpoedHulp (ASH) ontwikkeld. Onder druk van de systematiek van indicatiestelling en in het bijzonder de structuur van het spoedbesluit ontwikkelde deze methodiek zich steeds meer van inventariserende interventie met nadrukkelijk aandacht voor veiligheid naar een 28 dagen interventie. Daarmee ging de methodiek ook steeds meer op FF lijken.

Om de slagkracht en het maatwerk van ASH weer te versterken is door het bestuur, op aangeven van de ALV opdracht gegeven tot doorontwikkeling van ASH. Medewerkers van Bureau van Montfoort, het NJI en experts van lidorganisaties hebben in 2015 gewerkt een nieuwe beschrijving waarin de kritieke elementen van ASH opnieuw worden beschreven en daaromheen een modulaire opbouw ontstaat van deels bestaande en deels nieuwe nuttige en werkzame elementen, methoden en technieken. Zo kan lokaal en op cliƫntniveau maatwerk op inhoud en behandelduur worden geleverd.