Onderzoeksrapportage 2013/2014

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek Families First en Ambulante Spoedhulp 2013/2014

Families First en Ambulante Spoedhulp worden permanent op een aantal onderdelen gevolgd. Via een kwaliteitsmonitor worden de typen crisisvragen, de snelheid van de inzet van hulp, de soorten interventies, duur en de uitkomst in kaart gebracht. Zo kan elke uitvoerende organisatie steeds haar kwaliteit in de gaten houden en verbeteren. Omdat veel organisaties door het hele land deze kwaliteitsmonitor gebruiken ontstaat ook een landelijk beeld. Deze benchmark wordt door de leden van de vereniging Spoedhulp Jeugd gebruikt om kennis uit te wisselen om zo de kwaliteit en effectiviteit te vergroten.

Hier vind u de presentatie van de onderzoeksgegevens zoals die door onze huisonderzoekster dr. Inge Bastiaanssen van Praktikon op de laatste ledenvergadering is toegelicht.

Ten opzichte van 2012/2013 zijn de resultaten van zowel ASH als FF verbeterd. In 92% van de casussen ASH is de crisis opgeheven terwijl na inzet van FF in 89% van de zaken een dreigende uithuisplaatsing is voorkomen!

20141202 ASH FF tweede helft 2013 en eerste helft 2014 IB voor website