Onderzoeksrapportage 2014/2015

De resultaten van zowel Families First als Ambulante Spoedhulp blijven ook in deze periode uitstekend. De normen ten aanzien van het voorkomen van uithuis-plaatsing en adequaat handelen in onveilige situaties zijn ruimschoots behaald door alle respondent lidorganisaties. Andermaal bewijzen beide interventies hun nut voor kinderen in crisis en nood!

Nu we het rapporteren over de kwaliteitsnormen verder hebben gedigitaliseerd gaan we veel sneller rapportages opleveren. Houd de website in de gaten voor de rapportage over het tweede deel 2015 en kort daarna het eerste deel 2016. Beiden zullen met behulp van een webinar worden toegelicht door de onderzoekers van Praktikon.

Onderzoeksrapportage ASH FF tweede helft 2014 en eerste helft 2015