Onderzoeksrapportage 2e helft 2017

De resultaten voor Ambulante Spoedhulp en Families First over de eerste helft van het jaar zijn weer gepresenteerd. In de bijlage vind u een deel van de presentatie zoals die door Praktikon tijdens het webinar aan de leden werden toegelicht.

 

Presentatie Resultaten kwaliteitsmetingen spoedhulp jeugd tweede helft 2…