Onderzoeksrapportage 1e helft 2016

De onderzoeksrapportage over de 1e helft 2016 laat onveranderde en op punten zelfs nog betere resultaten voor Families First en Ambulante Spoedhulp zien. De interventies doen er echt toe voor jongeren en hun opvoeders die zijn vastgelopen.

Het aantal FF zaken blijft stabiel rond de 170 per half jaar terwijl het aantal ASH zaken ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbeld is! (Ruim 1000 per half jaar! Dit op basis van de aangeleverde data door 2/3 van de uitvoerende organisaties)

Verder zien we dat de kwaliteit van ASH steeds dichter naar FF toe groeit en zien we dat het verschil in doelgroepen minder wordt. Kennelijk is de herziening van de methodiek vorig jaar een goede investering geweest. Daarnaast zien we ook steeds vaker dat spoedhulpwerkers, zelfs wanneer zij alleen ASH uitvoeren toch voor de combinatieopleiding FF en ASH kiezen waardoor ze het beste van de twee interventies aan de gezinnen kunnen bieden.

De organisaties die meedoen aan het onderzoek hebben intussen de uitgebreide rapportage ontvangen. Voor belangstellenden is een samenvatting zonder de specifieke uitkomsten per instelling op deze website beschikbaar.

Resultaten eerste helft 2016