Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitssysteem Spoedhulp Jeugd

Jeugdzorg instellingen die aangesloten zijn bij de vereniging Spoedhulp Jeugd willen dat de zorg die zij bieden werkt voor jeugdigen en gezinnen en daarnaast verantwoording afleggen over de behaalde resultaten. Binnen dit kader wordt onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de uitvoering van de interventies Families First en Ambulante Spoedhulp. Voor beide interventies is een kwaliteitsmetingsysteem ontwikkeld waarmee de uitvoering en uitkomsten van de interventies in beeld worden gebracht, voor Families First gebeurt dit sinds 2001 en voor Ambulante Spoedhulp sinds 2011. Uitkomsten worden jaarlijks door onderzoeksbureau Praktikon gerapporteerd en gepresenteerd aan de leden van de vereniging.

Met de kwaliteitsmetingen registreren spoedhulpwerkers o.a. of ze snel gestart zijn met het uitvoeren van de zorg, of doelgericht gewerkt is en of de crisis is opgeheven bij einde van de zorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat over het algemeen landelijke normen behaald worden. Instellingen kunnen hun cijfers vergelijken met het landelijk gemiddelde en de cijfers van andere instellingen. Eventuele verschillen kunnen leiden tot verbeterpunten om de kwaliteit van de zorg bij te stellen. Uit analyses van gegevens van meer dan 4000 gezinnen die Families First hebben ontvangen bleek dat de doelgroep goed bereikt werd (94%), dat Families First uitgevoerd werd zoals bedoeld (86%) en dat uithuisplaatsing van jeugdigen bij afsluiting van de behandeling veelal werd voorkomen (88%).

Digitaal BergOp: Kwaliteitsysteem Spoedhulp Jeugd is klaar!

BERGOp

Registreren van kwaliteitsmetingen met je smartphone, tablet, laptop of computer. Vanaf april 2014 is dit mogelijk voor spoedhulpwerkers die Families First of Ambulante Spoedhulp uitvoeren.

Voor meer informatie over BergOp klik hier voor de website.Voorheen werden de gegevens verwerkt in excelbestanden en per email aangeleverd aan de vereniging of rechtstreeks aan onderzoeksbureau Praktikon. Vanaf nu is dit dus mogelijk via BergOp. BergOp is een online tool speciaal voor het afnemen en verwerken van (kwaliteits)instrumenten.