Activiteiten

Als vereniging Spoedhulp Jeugd ondersteunen we onze leden met een aantal activiteiten die bijdragen aan de beschikbaarheid van goede en bewezen interventies in crisis en spoedeisende opvoedingssituaties.

Kwaliteitsbeleid

Omdat alle uitvoerende organisaties van Families First en/of Ambulante Spoedhulp lid zijn kunnen we met elkaar een hoge kwaliteit nastreven. Door het gebruik van een compact en modern kwaliteitssysteem kunnen leden kunnen voortdurend hun eigen gegevens inzien. Hierdoor kunnen ze met een minimale tijdsinvestering steeds op het niveau van een casus, een team of organisaties inzicht krijgen en waar nodig bijsturen en verbeteren.

Landelijke onderzoeksrapportage

Jaarlijks wordt door het gerenommeerde onderzoeksbureau Praktikon een landelijke benchmark samengesteld waarmee organisaties zich met elkaar kunnen vergelijken. Deze benchmark biedt aanknopingspunten om op landelijk niveau door te ontwikkelen en ondersteunt de verantwoording naar cliƫnten, opdrachtgevers en financiers.

Methodiekontwikkeling

Op basis van de uitkomsten van het genoemde onderzoek, de feedback van leden en de landelijke ontwikkelingen coƶrdineert de vereniging de methodiek ontwikkeling. Hiertoe wordt samengewerkt met onder meer Bureau van Montfoort, het Nederlands Jeugdinstituut en werkgroepen samengesteld uit leden en externe experts.

Professionalisering

De vereniging biedt haar leden mogelijkheden om hun specialistische jeugdhulpverleners te blijven scholen. Met Bureau van Montfoort zijn diverse geaccrediteerde trainingen ontwikkeld die exclusief voor leden beschikbaar zijn.

Studiedag

Jaarlijks organiseert de vereniging een studiedag met stevige masterclasses rond actuele thema's.